מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

איטרניטי קפיטל בע"מ להלן: "איטרניטי") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר איטרניטי, הפועל בכתובת האינטרנט e-capital.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו של איטרניטי (להלן: "האתר").

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש איטרניטי במידע שתמסור לו ובמידע שייאסף על אודותייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים. בנוסף, מדיניות זו חלה גם על פעילותך והשתתפותך באילו מהקהילות המקוונות, הפורומים המקצועיים ורשימות הדיוור והתפוצה של איטרניטי (להלן: "הקהילות המקוונות"), בשינויים המחויבים לפי העניין).

דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או אילו מהקהילות המקוונות, אנא פנה לאיטרניטי באמצעות כתובת הדוא"ל [email protected] או באמצעות מכתב שתשלח לאיטרניטי קפיטל בע"מ החשמונאים 1 בני ברק. נציגי איטרניטי עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי לאיטרניטי

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון רישום לחברות באיטרניטי, רישום לאירועים שונים שעורכת איטרניטי, רישום לרשימות התפוצה של איטרניטי ולקהילות המקוונות, יצירת קשר עם איטרניטי באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר או לקהילה המקוונת בה אתה מעוניין להשתתף. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי איטרניטי.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול איטרניטי, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן לאיטרניטי.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לאיטרניטי, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר, או באילו מהקהילות המקוונות, עשוי איטרניטי לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר או השירות הרלבנטי, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר או לשירות הרלבנטי, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, איטרניטי רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש כאמור, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

איטרניטי מעמיד לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. אף חלק מקהילותיו המקוונות של איטרניטי עשויות להתנהל באמצעות פלטפורמות מקוונות של צדדים שלישיים. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האתר וכן הקהילות המקוונות עשויים לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר והמשתתפים השונים. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוען לאתר או לקהילה הרלבנטית אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאסוף איטרניטי במהלך השימוש שתעשה באתר או אילו משירותיו, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות  –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, לרבות רישום והשתתפות פעילה במדורי האתר והקהילות המקוונות;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את איטרניטי לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל איטרניטי, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;
 • ליצירת קשר איתך כשאיטרניטי סבור שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר וקהילותיו המקוונות של איטרניטי;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאיטרניטי סבור בתום-לב כי עליו לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

איטרניטי לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך, אלא במקרים שלהלן  –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או הקהילה המקוונת;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי איטרניטי כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי איטרניטי צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין איטרניטי ו/או מי מטעמו;
 • בכל מקרה שאיטרניטי יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • איטרניטי יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לאיטרניטי ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באיטרניטי וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של איטרניטי. איטרניטי לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם איטרניטי יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שאיטרניטי אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

איטרניטי עשוי להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

איטרניטי נעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של פייסבוק.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out")

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן.

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחץ כאן.

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע

איטרניטי מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, הוא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, איטרניטי אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות באיטרניטי יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לאיטרניטי – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי איטרניטי על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש איטרניטי למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לאיטרניטי לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

איטרניטי רשאי לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

עודכן לאחרונה 13.07.2022

 • מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

צריכים ייעוץ?

השאירו פרטים והמומחים שלנו יצרו אתכם קשר בהקדם

לקוחות ממליצים

miri cohen
miri cohen
קרא עוד
אני אגעתי לבועז ,אחרי מפגשים לא נעימים, עם גורמים שנותנים יעוץ פיננסי כמו שבועז נותן. ברגע שנפגשתי עם בועז האוירה הייתה ,נעימה,מחבקת ומלא הבנה ורצון לעזור בכל דרך. בועז והצוות המדהים שלו נהלו את התהליך ברצון למצוא לי פיתרון. למרות שבכל פעם צצו מהמורות שאחר היה מרים ידיים. אבל בועז עשה והשתדל עד שהצלחתי ויצאתי לחרות כלכלית. אני ממליצה בחום לקחת את בועז כיועץ פיננסי הוא מיקצוען אכפתי ומרגישים שזה בליבו לעזור ולסייע.
לירן בר טוב
קרא עוד
תודה רבה על החוויה המקצועי והמהיר. תודה שהייתם שם לכול שאלה והצגתם את הכול על הצד הטוב ביותר!!!
veronika veronika
veronika veronika
קרא עוד
עבודה מאוד מקצוענית, מרגע, שלנכנסתי עד לרגע שסיימתי, ידעתי, שאני בידיים טובות, עבודה מול הבנקים, ביטוחים, כל הגורמים. לא דאגתי דקה. תודה
Volodymyr Gnidyi
Volodymyr Gnidyi
קרא עוד
היה לי מאוד נעים לעבור תהליכים פיננסיים עם חברת "אינטרניטי קפיטל". קיבלתי שירות מקצועי. אני מוכרח לציין לטובה את התייחסותכם ומקצועיותכם! הפגנתם סבלנות, אדיבות אשר כל אלו הביאו לקבלת המגיע לי ואפילו מעבר לציפיותיי.. ועל כל זאת מודה לכם!
פאשה פרוגר
קרא עוד
ממליץ בחום, שירות יוצא דופן וליווי צמוד מתחילת התהליך ועד לקבלת הכספים, פתרונות מימון יצירתיים
אווה ישי
אווה ישי
קרא עוד
בועז ואנגלית קיבלו אותנו בסבר פנים נעימות ומחייכות ומיד הרגשנו שאנחנו בידיים טובות ובטוחות סגרנו שחזור משכנתאות באותה פגישה לחצנו ידיים ונפרדנו לשלום בועז טיפל בכל הנושא של מחזור המשכנתא ובאמת שהקל עלינו את כל התהליך אנו ממליצים בחום אתם בידיים הכי בטוחות וישרות שיש ניר ואווה ישי לקוחות מרוצים מאד
Дмитрий П
קרא עוד
בעלי ואני מאוד אסירי תודה לחברה הזו! בועז ואנג'י הם מקצוענים. הייתה לנו העסקה המורכבת ביותר (כמעט בלתי אפשרית במהותה) לרכישת (משקנתה) דירה מאם מבוגרת ללא מקדמה, ועוד בעיות משפטיות מחמירות. בשלב הייעוץ הכל היה שקוף ומובן ככל האפשר, לטובת הלקוח. במצבנו צצו במהלך התהליך מספר עצום של מלכודות, אבל בזכות בועז ואנג'י תמיד היו דרכים לפתור בעיות. כתוצאה מכך, העסקה בוצעה למרות כל הנסיבות הבלתי אפשריות. קיבלנו את המשקנתה ע"פ תנאי ההסכם! תודה רבה!
Rafail Michaeli
קרא עוד
אני אביע את דעתי__ מעולה! שאלתי שאלה הכל הושלם בזמן וללא בעיות. ומה שמפתיע הוא ללא התערבותי בתהליך. יחסי אנוש יפים. לאחר פתרון הבעיה, אני יכול ליצור איתך קשר כבר 8 חודשים. עם שאלה בנושא קשור. אני ממליץ. בהצלחה לכולם🙋 …
ולדימיר גנידי
ולדימיר גנידי
קרא עוד
"היה לי מאוד נעים לעבור תהליכים פיננסיים עם חברת "אינטרניטי קפיטל". קיבלתי שירות מקצועי. אני מוכרח לציין לטובה את התייחסותכם ומקצועיותכם! הפגנתם סבלנות, אדיבות אשר כל אלו הביאו לקבלת המגיע לי ואפילו מעבר לציפיותיי.. ועל כל זאת מודה לכם!"
אילנה גרנית
אילנה גרנית
קרא עוד
פניתי לאנג'י ובועז מאיטרניטי קפיטל בהמלצת חברה, הגעתי אליהם עם מקרה מורכב ומסובך של סגירת חובות ואיחוד הלוואות למשכנתא לאחר שבמקומות אחרים לא הצליחו לטפל בי. אנג'י ובועז תודה רבה מקרב לב על טיפול מסור, ואני בטוחה שכל מי שיפנה אליכם תצליחו לעזור לו כמו שעזרתם לי!
אינה יליסייב
אינה יליסייב
קרא עוד
הבנק סירב לתת לי משכנתא בגלל בעיות שהיו לי בעבר! וגם לצערי לא היה לי הון עצמי לרכישת דירה, פניתי לבועז ואנג'י מאיטרניטי קפיטל והם במסירות רבה וברצון עז לעזור לנו הצליחו במשימה הכמעט בלתי אפשרית. בועז ואנג'י בזכותכם אנחנו נמצאים היום מדירה משלנו ורצינו להודות לכם ולהמליץ עליכם לכל מי שנמצא בסיטואציה דומה שלא יהסס לפנות אליכם ואני בטוחה שתעזרו גם לו
רפאיל מיכאלי
רפאיל מיכאלי
קרא עוד
פניתי לאיטרניטי במטרה לאחד את ההלוואות להלוואת משכנתא אחת! במילה אחת – פשוט מדהים! התהליך נעשה בצורה יעילה והצלחתי לחסוך אלפי שקלים בחודש. תהליך לקיחת המשכנתא נעשה במהירות עם אפס תקלות ובאופן מפתיע, ללא צורך שלי בהתערבות בתהליך. יחסי אנוש של הצוות מעולים וראויים לציון!. לאחר שטיפלו לי בבעיות וגם היום לאחר 8 חודשים אני ממשיך לפנות אליהם בכל נושא ומקבל תשובה מהירה. אני ממליץ עליהם. בהצלחה לכולם🙋
הקודם
הבא

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

חייגו: 03-5463882 או השאירו פרטים וניצור קשר:

להתחלת השיחה
💬 איך אפשר לעזור?
היי 👋 כאן נציג של איטרניטי קפיטל,
איך אפשר לעזור לך?